மேலும் ஆக்கங்கள்

அறிவார்ந்த விடயங்கள்

css
css
சிறுவர் தளம்

புது வரவுகள்


இவ்வாரச்

சிந்தனைக்கு

உடல் தூய்மையை விட மனத்தூய்மையே அவசியமானது. இதயத்தை நல்ல எண்ணத்தால் நிரப்பு.

பகலில் நாம் செய்யும் வேலைகளினால் களைப்புறும் உடல் உறுப்புகள் தூக்கத்தில் மட்டுமே புத்துணர்வு அடைகின்றன.


இன்றைய

திருக்குறள்

யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன் சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.


counter பழமொழிகள்
counter தகுதியற்ற நட்பு
counter விடுகதைகள்
counter ஒரு மலையின் சுயசரிதை

சிந்தனைக் கட்டுரைகள்

about

கிராமமும் இயற்கையழகும்

மணல் வீதிகளில் சிறுவர்கள் கிட்டிப்புல், பிள்ளையார் கட்டை போன்ற விளையாட்டுக்களை விளையாடுவார்கள். அதனைப் பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் நின்று பார்ப்பார்கள்.

css
இவ்வார வாசகர்

ஆக்கங்கள்

blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

நான் அன்பு செலுத்தும் பிராணியாக ரவின் காணப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க
blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

விசிறியின் பலவகையான வடிவங்கள் பனை ஓலையினால் வடிவமைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க
blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

எனது கிராமம் முற்றாக இயற்கையழகு கொண்டதாகும்.

மேலும் படிக்க