மேலும் ஆக்கங்கள்

அறிவார்ந்த விடயங்கள்

css
css
யாழம்மா சிறுவர் தளம்

இவ்வாரப் புது வரவுகள்


இந்தவாரம்

பொன்மொழிகள்

ஒரு நல்ல புத்தகம் நூறு நல்ல நண்பர்களுக்குச் சமம். ஆனால் ஒரு நல்ல நண்பன் ஒரு நூலகத்திற்கே சமம்.

அனைவரிடமும் அன்பு காட்டுங்கள்.


இன்றைய சிந்தனை

பொன்மொழிகள்

முடியும் வரை முயற்சி செய்!.... உன்னால் முடியும் வரை அல்ல!..... நீ நினைத்த செயல் முடியும் வரை!புதியவர்கள்

இணைந்துகொள்ள...

about
இந்தவாரம் உலக சுகாதார அமைப்பு

உலக சுகாதார அமைப்பு

உலக சுகாதார அமைப்பு (World Health Organisation) ஐக்கிய நாடுகளின் ஓர் அமைப்பாகும். இந்நிறுவனம் அனைத்துலக பொதுச் சுகாதாரத்திற்கான ஒருங்கிணைப்புப் பணிகளைச் செய்யும் அதிகாரம் படைத்தது. ஏப்ரல் 7, 1948ல் தொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டின் ஜெனீவாவில் அமைந்துள்ளது.

css
இந்தவாரம்

இவ்வார வாசகர்

blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

நான் அன்பு செலுத்தும் பிராணியாக ரவின் காணப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க
blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

விசிறியின் பலவகையான வடிவங்கள் பனை ஓலையினால் வடிவமைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க
blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

எனது கிராமம் முற்றாக இயற்கையழகு கொண்டதாகும்.

மேலும் படிக்க