மேலும் ஆக்கங்கள்

அறிவார்ந்த விடயங்கள்

css
css
சிறுவர் தளம்

புது வரவுகள்


இவ்வாரச்

சிந்தனைக்கு

உடல் தூய்மையை விட மனத்தூய்மையே அவசியமானது. இதயத்தை நல்ல எண்ணத்தால் நிரப்பு.

மாணவர்களின் மிக முக்கியமான இலக்கணம், கேள்வி கேட்பதே.


இன்றைய

திருக்குறள்

தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.சிந்தனைக் கட்டுரைகள்

about

வானவில்

வானவில் மழைக்காலங்களில் தோன்றும். அந்த வானவில்லைப் பிடிப்பதற்கு மிகவும் ஆசை. ஓர் நாள் என் தந்தையிடம் அதனைப் பிடித்து தரும் படி கேட்டு அழுதேன்.

css
இவ்வார வாசகர்

ஆக்கங்கள்

blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

நான் அன்பு செலுத்தும் பிராணியாக ரவின் காணப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க
blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

விசிறியின் பலவகையான வடிவங்கள் பனை ஓலையினால் வடிவமைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க
blog
தாயகச் சிறுவர்கள்

எனது கிராமம் முற்றாக இயற்கையழகு கொண்டதாகும்.

மேலும் படிக்க